Köpvillkor

  1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument gör en beställning via www.maisonlili.com. Avtalet ingås mellan dig och Maison Lili AB, c/o Bonver, 181 85 Lidingö med organisationsnummer 559110-0283.

Maison Lili AB förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra villkoren på siten. Ändringar gäller från det att du har accepterat villkoren i samband med ett köp.

Maison Lili AB reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på maisonlili.com, exempelvis fel i produktbeskrivning, felaktiga priser eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Maison Lili AB har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Bildinformationen på maisonlili.com ska uteslutande ses som illustrationer och kan inte garantera varans exakta utseende.

Maison Lili AB förbehåller sig rätten att när som helst ta bort en eller flera produkter från försäljning och vår enda skyldighet till dig som kund är att betala tillbaka pengar som du betalt för sådan order som inte kan levereras p.g.a. att produkten har tagits bort från försäljning. Sådan återbetalning görs till det betalkort som du har använt för att lägga beställningen. Om du har lagt en order som vi inte kan leverera och därför inte kan ta emot, kommer vi kontakta dig så snart som möjligt.

Maison Lili AB ansvarar inte för information som kommer från en tredje part.

Allt innehåll på maisonlili.com ägs av Maison Lili AB och dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Maison Lili AB.

  1. AVTAL OCH BESTÄLLNING

För att kunna göra en beställning måste du ha fyllt 18 år i enlighet med svensk lag samt acceptera villkoren i sin helhet och därmed godkänna att du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av dessa och cookies. När du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du ansvarar för att de uppgifter som du fyller i är korrekta och fullständiga samt för felaktigt ifyllda uppgifter. Du åtar dig vidare att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter.

Maison Lili AB förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka din beställning.

Ett avtal om köp ingås först när Maison Lili AB bekräftat din beställning och du mottagit orderbekräftelse från Maison Lili AB per e-post. Maison Lili AB uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Maison Lilis kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Maison Lili AB. Om beställningen återkallas, kommer Maison Lili AB att återbetala alla eventuella betalningar som du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

  1. SEKRETESSPOLICY

För att kunna uppfylla din beställning måste vi samla in personlig information om dig. Personlig information är den information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som individ. Informationen som du förser oss med lagras och hanteras av Maison Lili AB för att upfylla din beställning. Informationen kan även skickas till Maison Lili ABs partners för att ta emot betalningar samt andra underlaverantörer som Maison Lili AB använder sig av för att uppfylla din beställning såsom logistikföretag och speditörer. Du har rätt att en gång per år begära ut den personliga informationen som vi har registrerad för dig som individ. Om någon information är fel, otillräcklig eller missledande kan vi förstås ändra den om du ger oss rätt information. Du kan också begära att vi raderar den personliga datan om dig som individ. Maison Lili AB använder informationen för att uppfylla din beställning. När du accepterar dessa allmänna vilkor accepterar du även att Maison Lili AB samlar in och hanterar din personliga information.

Personlig information om dig kommer även att användas i marknadsföringssyfte, för att förse dig med relevant marknadsföringsmaterial och erbjudanden samt nyhetsbrev och införmation som kan vara relevant för dig. Maison Lili AB förbehåller sig även rätten att använda den personliga informationen för att förse dig med relevant marknadsföringsmaterial från våra partnerföretag.

  1. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

Alla priser inkluderar 25% moms samt anges exklusive frakt. Kostnader kan tillkomma i form av tull och skatter från myndigheter i mottagande land för bestäställningar till andra länder än Sverige. Sådana tillkommande kostnader skall betalas av dig som kund. Maison Lili AB kan inte förse dig som kund med information kring eventuella tillkommande kostnader och du som kund är ansvarig för admistration och betalning av sådana tillkommande kostnader.

Du kan betala på de sätt som anges på maisonlili.com. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Maison Lili AB eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall att upplysas om detta. Fakturan skall betalas i enlighet med information på fakturan.

Betalning kan göras via VISA, Mastercard eller American Express. Vår partner, ”Stripe”, kontrollerar kortets giltighet och att beloppet finns tillgängligt på kortet. Beställningen är genomförd när du som kund har mottagit ett ordernummer. I samband med detta får du även en bekräftelse på angiven epostadress.

  1. LEVERANS OCH TRANSPORT

Varor som finns i lager skickas normalt inom 1-4 arbetsdagar eller det antal dagar som framgår av orderbekräftelsen. Ha i åtanke att detta kan ta längre tid under semestertider samt under kampanjperioder. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

Om paket ska lösas ut ska du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om du inte hämtar ut paketet har Maison Lili AB rätt att debitera dig en avgift på 180 kr.

Alla priser på hemsidan är angivna exklusive fraktkostnaden. Fraktkostnaden läggs på varje beställning och betalas av dig som kund. Kostnaden för frakten framgår när du lägger din beställning via hemsidan.

  1. ÅNGERRÄTT OCH REKLAMATION

Vid köp av varor på maisonlili.com gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Maison Lili AB detta inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Om du vill ångra köpet ska du, innan ångerfristen löpt ut, returnera din vara till

Maison Lili AB c/o Bonver Logistics AB,
Gåshaga Brygga 1,
18 185 Lidingö,
Sverige

samt tydligt ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.

När du ångrar ditt köp betalar Maison Lili AB tillbaka det belopp som du betalat för varan. På det belopp som ska återbetalas har Maison Lili AB rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om varan skadats genom vårdslös hantering.

Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Maison Lili AB så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på maisonlili.com. Reklamationer som görs inom en månad från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Maison Lili AB står för returfrakten för godkända reklamationer.

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Maison Lili AB att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Maison Lili AB förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Maison Lili AB riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

Handdukar med personligt broderi kan inte returneras eller bytas.

  1. FORCE MAJEURE

Maison Lili AB ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Maison Lili AB inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, extrema väderförhållanden, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Maison Lili AB dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både du och Maison Lili AB rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

  1. OGILTIGHET

Om domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller icke verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

  1. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Maison Lili ABs kundtjänst.

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Maison Lilis kundtjänst kan du, som kund, vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Vid eventuell tvist följer Maison Lili AB beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt ovan eller i sista hand av allmän domstol.

________________________________________

Dessa Villkor har fastställts av Maison Lili AB 2017-07-31